DLA MEDIÓW

29 marca 2017

Telewizja Wirtualnej Polski powołała nowy zespół zarządzający

Zmienia się sposób kierowania kanałem, Wojtek Pawlak, dotychczas prezes Telewizji WP zrezygnował ze stanowiska.

 

W skład nowo utworzonego zespołu zarządzającego kanałem weszli: 

Barbara Bilińska, dyrektor programowy obszaru rozrywka/ styl życia

Marta Czartoryska-Żak, która jako wiceprezes GWP ds. marketingu odpowiada za komunikację kanału

Jacek Amsterdamski,  dyrektor ds. techniki i emisji

Tomasz Machała, który jako wiceprezes GWP ds. wydawniczych odpowiada za publicystykę i informacje telewizji WP

Daniel Czarnecki, dyrektor operacyjny telewizji  

Zespół będzie raportował bezpośrednio do Jacka Świderskiego, prezesa Wirtualnej Polski. 

“Dziękuję Wojtkowi za blisko dwuletnią współpracę z WP. Od naszych, wspólnych starań w procesie koncesyjnym, poprzez skuteczne doprowadzenia kanału do startu. Po pierwszych czterech miesiącach, wchodzimy w planowany wcześniej etap głębszej integracji struktur telewizyjnych z online’owymi. Stąd dwoje wiceprezesów WP w zespole zarządzającym telewizją" - mówi Jacek Świderski, prezes Grupy WP.

 

Wojciech Pawlak - „Zakończyła się pionierska faza rozwoju projektu telewizji WP związana z uruchomieniem stacji.  Cieszę się, że mogłem służyć Grupie Wirtualna Polska swoim doświadczeniem w tym niezwykle wymagającym czasie. Dziękuję zarządowi GWP za możliwość uczestniczenia w tworzeniu od podstaw nowatorskiego kanału telewizyjnego, który rodził się na styku tradycyjnej telewizji oraz internetu.”

 

 
 

Komunikat w innych formatach