Warszawa tło

DLA MEDIÓW

Subskrypcja

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat działalności Wirtualnej Polski i marek zależnych oraz otrzymywać zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia - zapisz się do listy subskrypcyjnej.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna (dalej: „WPM” ). Inspektorem ochrony danych jest Bartłomiej Dziewulski. Jest to osoba, z którą w następujący sposób można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem:

  • listownie na adres: Wirtualna Polska Media S.A. / IODO / ul. Jutrzenki 137A, 02–231 Warszawa
  • przez e-mail: iodo@grupawp.pl
  • przez formularz zamieszczony tutaj.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Osoby, które w tym celu podały swoje dane (w tym: adres poczty elektronicznej, numer telefonu) będziemy informować o nowych materiałach prasowych zamieszczanych w serwisach WPM oraz wydarzeniach medialnych związanych z działalnością administratora i spółek z grupy kapitałowej Wirtualna Polska (lista spółek znajduje się tutaj). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej i skutecznej realizacji usługi. Będziemy przekazywać informacje, o których mowa powyżej wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś na to zgodę. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o nowych materiałach prasowych, zamieszczanych w serwisach WPM oraz wydarzeniach medialnych związanych z działalnością administratora i spółek z grupy kapitałowej Wirtualna Polska – podstawą prawną przetwarzania, będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie tych informacji.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

W związku z realizacją usług dane osobowe mogą zostać ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla wymienionych wcześniej celów, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z naszym uzasadnionym interesem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłoszenie dotyczące realizacji prawa możesz dokonać przez formularz lub kontaktując się z nami.

Sprawdź swoje dane w serwisie dlaprasy.wp.pl